particulieren [bedrijven]


auto

BA omnium

brand


Vanaf het moment dat u een voertuig bezit, bent u verplicht om een autoverzekering te nemen die uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden verzekert (voluit: de verzekering Burgerrechterlijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen). Concreet wil dit zeggen: als u een in het verkeer schade aan andere personen of voertuigen veroorzaakt, neemt uw verzekering de kosten waarvoor u aansprakelijk bent op zich. Uiteraard zijn er een aantal uitsluitingen: als u opzettelijk of in een toestand van dronkenschap een ongeval veroorzaakt, zal u meestal zelf voor de kosten moeten opdraaien.

U kunt de basiswaarborg uitbreiden met een omnium-formule. U verzekert dan de materiële schade aan uw eigen voertuig, ongeacht de aansprakelijkheid. U kiest voor een mini-omnium of een globale omnium.

Omnium
Materiële schade aan uw eigen voertuig, ongeacht de aansprakelijkheid, veroorzaakt door:

  • Brand /ontploffing
  • Diefstal
  • Glasbreuk
  • Schade door dieren of natuurrampen
  • Eigen schade

 

Waarborgen mini-omnium

  • Brand / ontploffing
  • Diefstal
  • Glasbreuk
  • Schade door dieren of natuurrampen

De optie Bestuurder Plus dekt de lichamelijke schade van de bestuurder van het verzekerde voertuig.
De optie Rechtsbijstand verzekert de kosten van rechtsbijstand in geschillen veroorzaakt tijdens het gebruik van het verzekerde voertuig.

Rechtsbijstand
Kosten voor rechtsbijstand in geschillen veroorzaakt tijdens het gebruik van uw voertuig.

Bijstandsverzekering
Op weg? Vakantieplannen?
Toch niet zonder bijstandsverzekering !
Heeft u vakantieplannen? Bent u vaak met de auto op de weg? Dan is een goede bijstandsverzekering geen overbodige luxe.

Wij bieden u een bijstandsverzekering die aangepast is aan uw persoonlijke situatie. U heeft de keuze tussen twee formules:

Formule België
Met de formule België geniet u een onbeperkte pechverhelping op weg in België. Concreet betekent dit:
Wij verhelpen de pech ter plaatse
Kan uw wagen niet ter plaatse hersteld worden, dan slepen wij hem weg en garanderen tijdens de herstelling een vervangwagen, tot maximaal 5 dagen.


Formule Wereld
In aanvulling op de formule België bieden wij in de formule Wereld extra volgende waarborgen:
Wij vergoeden de medische kosten in het buitenland tot 18.592,01 euro per verzekerde.
Wij regelen de repatriëring van een zieke of gewonde, indien nodig, met een ambulancevliegtuig.
Wij organiseren terugkeer en begeleiding van minderjarigen.
Wij repatriëren uw voertuig in Europa
Wij leveren bijstand bij overlijden


Maar ook meer uitgebreidere formules kan ik u aanbieden ! Vraag er gerust naar.

BA onderneming
pakket polis
leven