particulieren [bedrijven]


auto

groep employee benefits hospitalisatie VAPZ

brand


Waarom een aanvulling op uw pensioen?
Als zelfstandige hebt u wellicht een heel druk beroepsleven. Wanneer u met pensioen gaat, wil u dan ook ten volle van het leven genieten.

Toch weet u als geen ander dat het wettelijk pensioen niet volstaat om ook na uw actieve loopbaan uw levensstandaard te behouden.
U valt meestal terug op 25% van uw huidige inkomen, tenminste als u een volledige loopbaan achter de rug heeft.

Een extralegaal pensioenplan, zoals een groepsverzekering, vormt dan ook een noodzakelijke aanvulling op de sociale zekerheid.

Wat is een Top-Hat Plus Plan?
Het Top-Hat Plus Plan is een individuele pensioentoezegging voor zelfstandigen. Een individuele pensioentoezegging wordt afgesloten door het bedrijf, ten gunste van één verzekerde (uzelf) of de rechthebbenden bij overlijden. De premies worden dus betaald door het bedrijf.

ING Insurance zal u het opgebouwde spaarbedrag uitkeren op het moment dat u met pensioen gaat, of aan uw nabestaanden als u vroegtijdig overlijdt.

Het Top-Hat Plus Plan is een plan op maat.

Het Top-Hat Plus Plan biedt u maatwerk en wordt afgestemd op uw specifieke wensen. Het is een individueel contract zonder reglement.

Belangrijk voordeel: u bent eigenaar van het contract.
U geniet hierdoor van een aantal verworven rechten:

  • Bij vroegtijdig vertrek beslist u zelf wat er met uw contract zal gebeuren: u kan het afkopen (wettelijk kan u uw pensioenkapitaal niet opvragen voor 60 jaar), het laten verderlopen zonder premies te betalen of het persoonlijk voortzetten.
  • Bij eventuele verkoop of faillissement van uw bedrijf, blijft het reeds opgebouwde kapitaal gevrijwaard.

    U kan voorschotten opnemen voor het kopen, bouwen of verbouwen van in België gelegen onroerende goederen. Het contract kan ook in pand gegeven worden als waarborg voor een hypothecaire lening.

Contacteer ons voor meer informatie omtrent een gunstige fiscaliteit voor het bedrijf en uzelf.

BA onderneming
pakket polis
leven