particulieren [bedrijven]


auto

gebouw inhoud kantoormateriaal

brand

Een uitgebreide brandverzekering bedrijven is een noodzaak voor uw onderneming.

Ieder bedrijf is anders en heeft daardoor haar eigen verzekeringsbehoefte. De uitgebreide brandverzekering voor bedrijven heeft daarom een grote verscheidenheid aan dekkingsmogelijkheden. Onderstaand treft u slechts enkele van de mogelijkheden:

Opstallen
Deze verzekering vergoedt de financiële schade van de meest bekende schadeoorzaken zoals brand, ontploffing, storm, vandalisme, inbraak en water. Ook vergoeden wij, tot een met u afgesproken maximum, de extra kosten die met de schade samenhangen. U kunt hierbij denken aan kosten die gemaakt zijn om de schade te verminderen en de kosten van noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.


inventaris/zaken
Voor de uitoefening van een bedrijf is meer nodig dan alleen een pand. Hierbij kunt u denken aan alle vaste en losse inrichting in het bedrijf maar ook aan de benodigde grondstoffen, eindproducten, verpakkingsmaterialen en reclamematerialen.

bedrijfsschade
Continuïteit van de onderneming is afhankelijk van de resultaten. Schade kan de brutowinst en daarmee het resultaat van de onderneming beïnvloeden. Het verlies door stilstand of stoornis van uw onderneming door een gedekte gebeurtenis kunt u met een bedrijfsschadeverzekering beperken.

BA onderneming
pakket polis
leven