particulieren [bedrijven]


auto

BA onderneming

brand


Een bezoeker krijgt verfvlekken op zijn vest omdat niet aangegeven werd dat de muur pas geschilderd werd. Of de wagen die een klant aan een garagist toevertrouwde, wordt beschadigd bij het verplaatsen van een ander voertuig. Of klanten klagen over pijn na het eten van voedingswaren van uw onderneming. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van schade waarvoor uw onderneming aansprakelijk is en waarvoor u zich het best verzekert door een polis BA Onderneming.

BA uitbating
voor de schade die veroorzaakt wordt tijdens de uitoefening van de beroepsactiviteiten. Bijvoorbeeld, een bezoeker krijgt verfvlekken op zijn vest omdat niet aangegeven werd dat de muur pas geschilderd was. Of hij struikelt over een slecht vastgemaakte kabel bij een bezoek aan uw stand. Of zijn wagen wordt beschadigd door een vorkheftruck. Tijdens werken bij een klant beschadigt een arbeider de omheining van de buren. Ook gedekt zijn:

  • de burenhinder en de milieu-aantasting ten gevolge van een ongeval, op voorwaarde dat de leidinggevenden de reglementering naleven
  • de schade ingevolge brand, vuur, rook of ontploffing (met uitzondering van de schade die verzekerbaar is in een brandverzekering)
  • de werken die het personeel uitvoert in privé-dienst van de leidinggevenden en hun gezin
  • de onderaannemers die met naam vermeld zijn
  • personeel dat uitgeleend is aan derden
  • het personeel dat occasioneel ter beschikking wordt gesteld van de verzekerde (als interim of anders), inclusief het verhaal van de verzekeraar Arbeidsongevallen
  • het materiaal dat derden meebrengen om werken uit te voeren, en de voertuigen die derden meebrengen om geladen of gelost te worden
  • de motorvoertuigen waarvoor geen verplichte verzekering BA motorvoertuigen nodig is

Toevertrouwde goederen
voor de schade veroorzaakt aan de goederen die aan de onderneming werden toevertrouwd om eraan te werken. Bijvoorbeeld de wagen die een klant aan zijn garagist toevertrouwde, wordt beschadigd bij het verplaatsen van een ander voertuig. Of het gereedschap dat de buurman-aannemer geleend heeft, valt stuk.

BA na levering of na werken
voor de schade veroorzaakt na de levering van de producten of het einde van de werken, inclusief de aansprakelijkheid zonder schuld voor producten met gebreken (wet productaansprakelijkheid). Bv. klanten klagen over pijn na het eten van voedingswaren van uw onderneming.
Ook de schade ingevolge een vergissing bij het ontwerp, de vervaardiging, de etikettering, de montage, in de gebruiksaanwijzing, ... is gedekt

Rechtsbijstand
voor de kosten van verweer, verhaal en onvermogen en voor de strafrechtelijke borgstelling.

BA onderneming
pakket polis
leven